วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วิชานวดแผนไทยและสปาผิวกาย นวดตัว นวดฝ่าเท้า

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 

เปิดอบรมอาชีพนวดแผนไทย 

การนวดตัว 150 ช.ม และนวดฝ่าเท้า 60 ช.ม สปาผิวกาย
อาชีพนวดแผนไทยจะทำเป็นอาชีพทีได้รับความนิยมมาในปจุบัน ในทางด้านดูแลสุขภาพ เบื้องต้น
– อาชีพนวดแผนไทยอิสระ ลักษณะนี้หมอนวดจะเป็นคนรับงานเอง โดยที่ลูกค้าจะโทรนัดเวลานวด และนัดสถานที่ ส่วนมากจะเป็นที่บ้านหมอนวดหรือที่บ้านลูกค้า อาชีพนวดแผนไทยแบบอิสระนี้หมอนวดจะเป็นคนกำหนดค่าจ้างนวดต่อชั่วโมงเอง และได้รับค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่อาจจะต้องเสียค่าเดินทางบ้านในกรณีต้องไปนวดที่บ้านลูกค้า
– อาชีพนวดแผนไทยตามสถานบริการต่าง ๆ ลักษณะนี้หมอนวดจะมีฐานะเป็นลูกจ้างสถานประกอบการ มีรายได้เป็นเงินเดือนที่สถานบริการตอบแทนให้ หรือได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งตามจำนวนลูกค้าไป
สำหรับผู้ที่นวดไม่เป็น ปัจจุบันมีสถานฝึกอบรมนวดแผนไทยมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ของภาครัฐตามจังหวัดต่าง ๆ จะมีศูนย์ฝึกอาชีพฟรี ลองไปติดต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัด ส่วนของเอกชนเป็นลักษณะคอร์สฝึกอบรมการจับเส้นหรือการเรียนจับเส้นกับหมอนวดโดยตรง โดยให้ค่าเรียนเป็นหลักสูตรไป
ส่วนการรับงานนวด อย่างแรกที่ต้องมีคือฐานลูกค้า ถ้าท่านเลือกนวดแบบเป็นลูกจ้างสถานประกอบการก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เลย เพราะลูกค้าจะเป็นคนเดินมาหาท่านเอง แต่สำหรับหมอนวดแผนไทยที่รับงานอิสระ ต้องทำความรู้จักลูกค้าให้ลูกค้าเกิดการบอกปากต่อปาก โดยเริ่มแรกท่านอาจจะรับนวดคนใกล้ตัวก่อน เช่น เครือญาติ เพื่อนบ้าน เป็นต้น หรือถ้าต้องการฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นกว่าเดิม ก็ลองลงประกาศรับนวดแผนไทยบนเว็บลงประกาศฟรีด้วยก็ได้ โดยต้องระบุพื้นที่ที่รับงานให้ชัดเจน เพราะเว็บไซต์ลงประกาศฟรีลูกค้าจะมองเห็นประกาศของท่านทั่วประเทศ


การนวดน้ำมัน และนวดอโรมา
การนวดน้ำมันส่วนขาในท่าต่างๆ(ท่านอนคว่ำ)


การน้ำมันส่วนหลังในท่าต่างๆ (ท่านอนคว่ำ)